கல்பிடா பாலு, 6வயது, சான் ரோமன், கலிபோர்னியா
© TamilOnline.com