கோலாகலமான கொலு: ஸ்ரீவித்யா சாயிகிருஷ்ணன்


ஸ்ரீவித்யா சாயிகிருஷ்ணன் (விஷால், சஞ்சனாவுடன்),
சேக்ரமென்டோ, கலிஃபோர்னியா

© TamilOnline.com