நீதிமன்ற விசித்திர கேள்விகள்
இங்கு காணப்படும் கேள்விகள் அமெரிக்க நாட்டு வழக்கறிஞர்களால், நீதிமன்றங்களில் சாட்சிக் கூண்டில் நிறுத்தப்பட்டவர்களிடம் கேட்கப்பட்டனவாகும். இவை அமெரிக்க நீதிமன்ற ஆவணங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டவை. நாட்டிலேயே மிக அதிகமான வருமானம் உடைய வழக்கறிஞர்கள் கேட்ட கேள்விகளையும், அதற்கான பதில்களையும் படித்து ரசியுங்கள்.

கேள்வி : அப்புறம் என்ன நடந்தது?
பதில் : அவன் கூறினான். ''நீ என்னை அடையாளம் காட்டிவிடுவாய். ஆகையால் நான் உன்னை கொல்லப் போகிறேன்''
கேள்வி : அவன் உன்னை கொலை செய்தானா?
கேள்வி : போரில் இறந்தது நீங்களா அல்லது உங்கள் சகோதரரா?
கேள்வி : இப்போது உங்களுக்கு ஒரு புகைப்படத்தை காண்பிக்கப் போகிறேன். அதை அடையாளம் தெரிகிறதா என்று கூறுங்கள்.
பதில் : என்னுடைய புகைப்படம்தான் அது
கேள்வி : அதை எடுக்கும்போது நீங்கள் அங்கு இருந்தீர்களா?
கேள்வி : திருமதி ஜான்ஸன், உங்களது முதல் திருமணம் எவ்வாறு முடிந்தது?
பதில் : மரணத்தில்
கேள்வி : யாருடைய மரணத்தில்?
கேள்வி : நீங்கள் எவ்வளவு மாதம் கர்ப்பம் என தெரியுமா?
பதில் : இந்த நவம்பர் 8ம் தேதி 3 மாதமாகிறது
கேள்வி : அப்போது கருத்தரித்த தேதி ஆகஸ்ட் 8 ஆகிறது இல்லையா?
பதில் : ஆம்
கேள்வி : அந்த சமயம் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்?
கேள்வி : திருமதி ஜோன்ஸ், உங்கள் மனநிலை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என நம்புகிறீர்களா?
பதில் : ஒரு வகையில் நம்புகிறேன்.

கேள்வி : எத்தனை தடவை நீங்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டீர்கள்?
கேள்வி : அவளுக்கு மூன்று குழந்தைகள் இருந்தன. சரியா?
பதில் : ஆம்.
கேள்வி : எத்தனை ஆண்கள்?
பதில் : ஒன்றுமில்லை.
கேள்வி : அப்போது அவைகள் பெண்களோ?
கேள்வி : அது என்ன என்று உனக்குத் தெரியாது. அது எப்படி இருந்தது என உனக்குத் தெரியாது. ஆனால் அதை விவரிக்க முடியுமா?
கேள்வி : அந்த படிக்கட்டுகள் கீழே அடித்தள மட்டத்திற்கு செல்கின்றன என கூறினாய் இல்லையா?
பதில் : ஆம்
கேள்வி : அந்த படிக்கட்டுகள், அவை மேலேயும் செல்கின்றனவா?

படித்து ரசித்து அனுப்பியவர்: திருநெல்வேலி விஸ்வநாதன்

© TamilOnline.com